• Equips de desinfecció UV
    PURION®
    Sistemes de desinfecció de l'aire de locals comercials per llum ultraviolada
  • Equips de desinfecció UV
    PURION®
    Sistemes de desinfecció de l'aire de locals comercials per llum ultraviolada

Desinfecció de l'aire

Els microorganismes existents a l’aire poden ser tractats amb radiació UV per tal d’eliminar les possibles malalties que originen. Desinfectant l’aire es reduiran les infeccions en tota mena d’espais mèdics (laboratoris, quiròfans, àrees de nadons…) o comercials (farmàcies, forns, carnisseries, peixateries…).

Els raigs UV són efectius per desinfectar l’aire dels espais tancats arribant allà on els mitjans convencionals de desinfecció fracassen. Una recirculació natural de l’aire en totes les seves capes el dirigirà necessariament fins a la zona d’irradiació de la làmpara eliminant els gèrmens en suspensió. Aquest procés permet que les persones no quedin exposades a les radiacions permetent així la seva presència en el recinte.

Productiu

Amplia considerablement la vida útil dels aliments emmagatzemats.

Ecològic

Funciona sense productes químics.

Eficient

Permet una operació continua, és un sistema tancat amb entrada d’aire actiu a través del ventilador.

Ampliable

Es pot equipar amb diferents opcions per tal de controlar la desinfecció.

Rendible

Manteniment fàcil i baixos costos operatius.

Aplicacions

Avantatges

Ràpida i efectiva desinfecció

No utilització de químics

Baix cost de manteniment

Baix cost de funcionament

No provoca danys a l'entorn

Fàcil manteniment

Construcció modular

Sense perill de sobredosis

Contacte

Email

srp@srp.cat

Telèfon

608 640 361